הנהלת המרכז

הנהלת המרכז

 

ד"ר דב אלבוקרק 

מנהל מרכז רפואי שיקומי רעות


ד"ר דוד דביר 

סגן מנהל בכיר במרכז הרפואי וממלא מקום מנהל בית החוליםl

פרופ' ז'אן ז'אק וטין
סגן מנהל המרכז הרפואי,
מנהל החטיבה האמבולטורית
מנהל מחלקת אשפוז יום
שיקומי, מנהל המכון לשיקום תסמונות כאב וראש מכון 'רעות' למחקר ופיתוח

ליאורה הלר
מנהלת אדמיניסטרציה

יאנה ברג

גב. יאנה ברג

מנהלת הסיעוד