הנחיות לביקור בטוח ברעות

יצירת שגרת קורונה היא אחד האתגרים המורכבים איתם מתמודד בית החולים, על רקע נתוני העלייה בתחלואה בקהילה, ומחייבת אותנו לנקוט משנה זהירות. זאת במטרה לצמצם את סיכויי ההדבקה ולתת את המענה המיטבי לשמירה על בריאות כלל המטופלים, שחלקם אוכלוסייה בסיכון, והעובדים.

נהלי הביקור החדשים:

 –          בכל ביקור ישתתף מבקר אחד בלבד קבוע. למאושפזים להם מטפלת קבועה, אשר כניסתה  אושרה על ידי צוות ביה"ח.  תתאפשר כניסת מלווה יחיד נוסף על המטפלת.

–          אין להגיע לביקור אם אתה או בן משפחה המתגורר אתך שוהה בבידוד או חולה בקורונה.

–          ביקורים יתאפשרו בהתאם לשעות הביקור במחלקה בלבד.

–          כניסת מבקרים תותר על פי רשימה שמית שהוכנה מראש. לא תותר כניסה למבקר שאינו רשום.

–          הכניסה תתאפשר לאחר מדידת חום ועם מסכה.

–         מרחב הביקור:

 מחלקות השיקום: כלל הביקורים יתקיימו ברחבת הכניסה. לא תתאפשר כניסת מבקרים למחלקות.

מרותקי מיטה ומחלקות המונשמים: הביקור יתקיים במחלקה בכפוף למגבלות שיימסרו על ידי צוות המחלקה.

–         מזון וחפצים אישיים:

–          המבקר יוכל להביא דברי מאכל מהבית בכלים חד פעמיים או באריזות סגורות בלבד ובאישור דיאטנית ו/ או אחות אחראית משמרת במחלקה.

–          ניתן להביא חפצים מהבית באישור ובתיאום עם המחלקה.

 

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם