יום הבחירות לרשויות המקומיות (27.2.2024): בית החולים יעבוד במתכונת שבת

ב-27.2.2024, יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. יום הבחירות הינו יום שבתון במשק.

בהתאם לכך באותו היום יפעלו מחלקות האשפוז בבית החולים במתכונת שבת.

במרפאות ובמכונים לא תתקיים פעילות בתאריך זה.

נשוב לפעילות סדירה ביום רביעי ה-28 בפברואר.

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם