מדיניות הכניסה לבית החולים

בית החולים כפוף להנחיות אגף הגריאטריה במשרד הבריאות ובשלב הזה מדיניות הכניסה לא השתנתה.

 • על המבקרים להצטייד מראש בתעודת מתחסן/ מחלים/ תוצאות בדיקה עדכנית לקורונה מהשבוע האחרון:

  תעודת מתחסן של משרד הבריאות/ קופת החולים  ניתן לקבל באמצעות אתר  משרד הבריאות/ אפליקציה של קופת החולים.
  על המבקר להציג את אחת התעודות הנ"ל בצירוף ת"ז בעמדת הכניסה לבית החולים.

 • עם ביטול חובת עטית המסכה, החל מה-15 ביוני ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לגבי מוסדות בריאות, תחול בבית החולים המדיניות הבאה:
  – על מבקרים, מטפלים ועובדים שאינם מחוסנים או שאינם מחלימים לעטות מסיכה בעת חשיפה למטופלים.
 • – על עובדים ומבקרים לעטות מסיכה במקומות בהם מטופלים בסיכון גבוה להדבקה או להעברה של מחוללים נשימתיים.
  – לא חלה חובת עטית מסיכה בעת אכילה ושתייה.

בית החולים יעדכן על כל שינוי במדיניות כניסת המבקרים לכשנקבל הנחיות חדשות.

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם