עובדים סוציאליים במערכת הבריאות

מאת: צוות השירות הסוציאלי בית חולים שיקומי רעות

 

בבתי החולים ובקופות החולים קיימות יחידות לעבודה סוציאלית שעובדיהן עומדים לשירות ציבור המטופלים. בחלק מהמקומות תפקידו של העובד הסוציאלי לפנות אל המטופלים, אך, אם מטופל חש צורך בפגישה עם העובד הסוציאלי הוא יכול ליזום אותה.

תפקידם של עובדים סוציאליים במערכות הבריאות הוא לראות את המטופל ולסייע לו באמצעות התערבות פרטנית, משפחתית וקהילתית להתמודד, להסתגל ולשפר את איכות חייו.

  • התערבות פרטנית או קבוצתית – העובד הסוציאלי לומד להכיר את המטופל (או מספר מטופלים בהתערבות קבוצתית), את דרכי החשיבה וההתנהגות שלו ואת עולמו הקוגניטיבי והרגשי ועל ידי כך מסייע לו להסתגל למצבו, להפחית את מצוקתו.
  • סיוע במיצוי זכויות – העובד הסוציאלי בוחן עם המטופל אפשרויות למיצוי זכויות בהתאם למצבו (זכויות בביטוח הלאומי, בקופת חולים, וכדומה) ומנגיש לו מידע פורמלי ולא פורמלי.
  • מעגל האנשים הקרובים למטופל – העובד הסוציאלי בודק האם למטופל יש תמיכה מהסביבה ואם מעגלי התמיכה זקוקים בעצמם לתמיכה. בהתאם להסכמתו של המטופל יכול העובד הסוציאלי להתערב בדרכים שונות.
  • המערכת הקהילתית – העובד הסוציאלי מנסה למצוא למטופל דרכי סיוע ותמיכה בקהילה בה הוא חי (לדוגמה – מרכזי יום).

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם