רעות בשגרת הקורונה

עם החזרה לשגרה המותאמת לתקופת הקורונה גיבש בית החולים שורת צעדים ונהלים להקלה על המטופלים ובני משפחותיהם.

ההנחיות החדשות להתנהגות בשטח בית החולים נועדו לשמור על בריאותם ובטיחותם של המטופלים, הצוותים והמבקרים.

נהלי הביקור החדשים: 

  1. אין להגיע לביקור אם הנך/ או בן משפחה המתגורר אתך שוהה בבידוד או חולה בקורונה.
  2. ביקורים יתאפשרו בהתאם לשעות הביקור במחלקה בלבד.
  3. כניסת מבקרים תותר על פי רשימה שמית שהוכנה מראש.בכל ביקור תתאפשר כניסה של מבקר אחד. לא תותר כניסה למבקר שאינו רשום.
  4. הכניסה תתאפשר לאחר מדידת חום.
  5. לכל מבקר יינתן ציוד מיגון אישי בכניסה לבית החולים וחלה חובה להשתמש בו לאורך כל השהות.
  6. חובה להקפיד על חיטוי ידיים בכניסה לבית החולים ובכניסה למחלקה.
  7. יש להקפיד ככל הניתן על הכלל לשמירת מרחק 2 מטרים בין המבקר למטופל.
  8. ניתן להביא דברי מאכל מהבית שאינם דורשים קירור או חימום בכלים סגורים ו/ או חד פעמיים בלבד.
  9. ניתן להביא חפצים אישיים מהבית באישור אחות אחראית/ עו"סית המחלקה ובתיאום עמן.

 

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם