12/09/2012, ynet: טיפול רפואי וחיבוק- הילדים שיונשמו עד יום מותם

הם זקוקים לאשפוז ולהנשמה לעתים לכל חייהם, ובמקרים אחרים אין מרפא למחלתם- התינוקות והילדים השוהים בבית חולים שיקומי רעות תל אביב זוכים לליווי רפואי 24 שעות ביממה, עם חיוך וחום של בית. למימון הטיפולים היקרים, עדיין נאלצים להסתמך בבית החולים על תרומות.

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם