15.05.2019, שידורי קשת: צביקה פיק בראיון ראשון לחיים אתגר

צביקה פיק, שמטופל בבית חולים שיקומי רעות, לאחר האירוע המוח שעבר, בראיון ראשון לחיים אתגר.

לצפייה בראיון

בהסדר עם