24/04/2017, ynet: מתנדבים מגרמניה נפגשו עם ניצולה

יום השואה בבית חולים שיקומי רעות עמד בסימן עדותה המרגשת של רות פרדס, ילדת המלחמה שחייה ניצלו בזכות קצין אס.אס גרמני, היא התחנכה כקתולית ולימים עלתה לישראל והקימה משפחה לתפארת. בביקורה בבית החולים, נפגשה פרדס עם מתנדבים צעירים מגרמניה. עבורם זו הייתה הפעם הראשונה שנפגשו עם ניצולת שואה.

על המפגש המיוחד בכתבה ב-YNET

 

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם