עבודה סוציאלית
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות
קלינאות תקשורת
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות
פיזיוטרפיה
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות
שיקום נשימתי
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות
שיקום אורטופדי
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות
Neurological rehabilitation
צוות המרפאה פיתח שיטה כמותית יעילה במיוחד לאבחון תסמונת CRPS. האבחון הנכון והמוקדם הוא קריטי להצלחת הטיפול במחלה זו שהיא קשה לאבחון מכיוון שהיא מופיעה בצורות רבות ושונות. כשהאבחון מתעכב, והחולה אינו מקבל טיפול מתאים, הוא עלול לסבול מהחמרה משמעותית, המובילה להפרעות תפקודיות קשות ואף לתסמיני דיכאון הטיפול ב-CRPS במסגרת המרפאה הוא רב-תחומי, ומתייחס למכלול היבטי התסמונת - הכאב עצמו ומגוון ההפרעות הנגרמות על ידו: מוטוריות, תחושתיות, אוטונומיות, תפקודיות ופסיכו-סוציאליות