כתובתנו:

הנהלת העמותה, פיתוח משאבים, כספים ורכש.
רח’ מרגולין 5, תל אביב, 6761319
Tel: 03-5372012 Fax: 03-5373785

משאבי אנוש, מערכות מידע וקב”ט.
רח’ החיל 2, תל אביב, 6109201
Tel: 03-6383666

מסמכי מלכ”ר:

אישור מלכר– רישום במס ערך מוסף
רישום עמותה– משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לרישומה של עמותה
אישור שינוי שם עמותה – משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לשינוי שם
אישור ניהול ספרים– רשות המסים בישראל
אישור ניכוי מס במקור– רשות המסים בישראל
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46- רשות המסים בישראל
אישור ניהול תקין– רשות התאגידים

 

שיתופי פעולה