REUTHACK

תחרות תכנות של 30 שעות, במסגרתה צוותים של עד 5 משתתפים ינסו לספק מענה טכנולוגי לאתגרי המחר של המרכז הרפואי שיקומי רעות תל אביב. כל זאת, במטרה לשפר את רווחת המטופלים, לייעל תהליכים, ולשדרג את החוויה הטיפולית.
עדכון:
במקום הראשון : ” Ouchy ” – אפליקציה לניהול יומן כאב דיגיטלי המאפשרת מעקב הדוק אחר כאבים, נטילת תרופות והמלצות לטיפול מותאם אישי
מאה מפתחים צעירים התמודדו על פיתוח טכנולוגיות ברפואת השיקום במסגרת תחרות האקתון של בית החולים השיקומי רעות בתל אביב שנערכה במלון דניאל בהרצליה

אפליקציה לניהול יומן כאב – Ouchy היא הזוכה במקום הראשון בתחרות האקתון רעות. מאה מפתחים צעירים מלאי מוטיבציה, התנדבו ונענו לאתגר הערכי בהתמודדות על פיתוח טכנולוגיות לטובת המטופלים בבית החולים השיקומי רעות תל אביב – כל זאת במטרה לאפשר למטופלים למצות את הפוטנציאל השיקומי.

שיתופי פעולה