ההבדל בין מטופל סיעודי למטופל סיעודי מורכב

מאת: מערכת האתר

 

המילה סיעודי כלולה בשניים מתוך ששת המצבים התפקודיים האופייניים בזיקנה, אך, ישנו הבדל משמעותי בין סיעודי לסיעודי מורכב.

משרד הבריאות מגדיר מטופל סיעודי כמי שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטאלי, והוא סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת. 

מטופל סיעודי מורכב הינו חולה המוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש באופן קבוע ובנוסף נדרשים טיפול והשגחה על ידי צוות עם מיומנויות מקצועיות גבוהות כתוצאה מעומס טיפולי סיעודי ומצב רפואי לא יציב. על חולים סיעודיים מורכבים נמנים חולים עם פצעי לחץ בדרגה 4-3; חולים שזקוקים לעירוי נוזלים ו/ או טיפול תרופתי תוך ורידי לזמן ממושך; חולים הזקוקים באופן קבוע לדיאליזה או המודיאליזה; חולים במחלות ממאירות הדורשות טיפול אקטיבי לרבות עירויי דם, איזון כאב, רדיותרפיה, כימותרפיה; וחולים הזקוקים לעירויי דם חוזרים למשך תקופה ממושכת בתדירות העולה על חודש.

טיפול בחולה במסגרת אשפוז

מטופל סיעודי

כל תושב ישראל זכאי לקבל סיוע ממשרד הבריאות במימון האשפוז הסיעודי (אשפוז ב”קוד”), בכפוף להשתתפות שלו ושל בני משפחתו במימון האשפוז ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

  1. הפונה אינו זכאי לשירות אשפוז סיעודי מכוח חיקוק אחר (לדוגמה- נפגעי עבודה, זכאי משרד הביטחון, נפגעי תאונות דרכים).
  2. לשכת הבריאות נתנה אישור על נחיצותו הרפואית, סיעודית וסוציאלית של השירות.
  3. קיים תקציב פנוי (“קוד”) בהתאם למכסה שנקבעה בתקציב לאותה שנה.
  4. המטופל ובני משפחתו מילאו את כל התנאים לקבל הסיוע, כולל הצגת מסמכים לצורך קביעת הזכאות וחישוב ההשתתפות העצמית, חתימה על התחייבות כספית וטופס הוראת קבע.

בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו יילקחו בחשבון הכנסות שוטפות של המטופל ושל בן/ בת זוגו; הכנסות שוטפות מנכסי מקרקעין של המטופל ו/ או בן/ בת זוגו; נכסים כספיים של המטופל ואו בן/ בת זוגו; הכנסות שוטפות של ילדיו הבגירים של המטופל.

הקדימות באשפוז תקבע על פי סדרי העדיפויות שהוגדרו על ידי מנכ”ל משרד הבריאות.

אשפוז במוסד סיעודי מסוים בהתאם לבחירת המטופל ובני משפחתו יהיה בתנאי שהמוסד כלול בהסכם לרכישת שירותי אשפוז על ידי משרד הבריאות וקיימת בו מחלקה המתאימה למצב המטופל שיש בה מקום פנוי.

מטופל סיעודי מורכב      

מחלקת סיעוד מורכב היא מחלקה גריאטרית המטפלת בחולים שהוגדרו סיעודיים מבחינת רמת התפקוד שלהם ושבנוסף לטיפול הסיעודי זקוקים לטיפול והשגחה רפואיים במסגרת אשפוז. מחלקה לסיעוד מורכב מטפלת גם בחולים הסובלים ממחלות סופניות (במצבים רפואיים שהוגדרו על ידי משרד הבריאות). במקרים אלו המחלקה מספקת טיפול תומך פליאטיבי שמטרתו להקל על הסבל של החולה ולעזור לו לשמור על איכות חיים סבירה.

מימון אשפוז של חולה סיעודי מורכב הוא באחריות קופות החולים, בתשלום השתתפות עצמית וללא כל מימון של משרד הבריאות. על  הקופות מוטלת אחריות לספק את השירות, גם אם המשפחה מסרבת לשלם את ההשתתפות העצמית הנדרשת, וזאת על מנת שלא לפגוע בחולה הזקוק לשירות. בסל האשפוז לא קיימת הגבלה על משך האשפוז והקופה חייבת לכסות את העלויות כל עוד יש צורך רפואי.

טיפול בחולה במסגרת טיפול בבית

מטופל סיעודי

מי שאובחן כסיעודי ומתגורר בביתו זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד. בכל רמה ניתן לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

 

מטופל סיעודי מורכב

מי שהוגדר כסיעודי מורכב הוא חולה שזקוק לטיפול סיעודי והתערבות רפואית יום-יומית. במידה והוא נשאר בביתו הוא יכול להיעזר ביחידות לטיפול בית של קופות חולים (לאחר הפניה מרופא המשפחה והערכה של המטופל בביתו על ידי רופא מהיחידה) ובגמלת חוק סיעוד למימון טיפול אישי בבית.

היחידות לטיפול בית של קופות החולים מעניקות עזרה שיקומית וסיעודית לחולה בביתו. היחידות כוללות רופא, אח, מרפא בעיסוק, עו”ס, פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת. השירותים שמעניקות היחידות לטיפול בית כוללים פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, עובד סוציאלי.

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם