הישגים לביה”ח בדו”ח מדדי האיכות לשנת 2020

בית החולים השיקומי רעות ממשיך, גם בתקופת הקורונה, להציג הישגים מרשימים במדדי האיכות של בתי החולים. כך עולה מדוח משרד הבריאות לשנת 2020, בו זכה בית החולים לציון המסכם של 9.93.

התוכנית הלאומית למדדי איכות שמה כמטרה עיקרית את קידום הטיפול הרפואי האיכותי בנושאים מרכזיים ונבחרים במערכת הבריאות בישראל, בעזרת תהליך של מדידת איכות הטיפול ופרסום תוצאותיו לציבור. התכנית כוללת  מדדים בתחומי בתי החולים הכלליים, בתי החולים הגריאטריים ובריאות הנפש, טיפות חלב ואמבולנסים.

מהדו”ח עולה כי בית החולים לא די שעמד ביעדי משרד הבריאות, אלא אף השיג נתונים גבוהים יותר בחלק ניכר מהמדדים:

 • אומדן תזונתי (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 98%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – ביצוע הערכה תזונתית מונשמים (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 98%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – ביצוע הערכת תפקודית (FIM) לאחר שבר בצוואר הירך (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 99%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – ביצוע הערכה תפקודית (FIM) לאחר אירוע מוחי (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 99%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – אומדן סיכון לנפילות (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 98%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – איתור דיכאון לאחר אירוע מוחי (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 100%, יעד משרד הבריאות – 85%)
 • -אומדן כאב (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 98%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – הערכת דליריום (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 96%, יעד משרד הבריאות – 90%)
 • – שימוש מושכל בתרופות (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 96%, יעד משרד הבריאות – 85%)
 • – מתן המלצה לוויטמין D בשחרור (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 100%, יעד משרד הבריאות – 95%)
 • – סיקור קוגניטיבי (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 94%, יעד משרד הבריאות – 85%)
 • – בירור העדפות בסוף החיים (הממוצע המתוקף של בית החולים עמד על 86%, יעד משרד הבריאות – 85%)

 

  יצירת קשר וזימון תור


  קול רעות


  בהסדר עם