התמודדות עם שחיקה בעבודה

תחושת החוסן וההתמודדות עם שחיקת עובדים במערכות בריאות הן נושאים שנדונו ונחקרו רבות בעולם. הקשר בין שחיקת עובדים לחוויית המטופל, איכות הטיפול וחסכון עלויות למערכת הוכח זה מכבר, ולכן ארגונים רבים בעולם וגם בישראל החלו להשקיע משאבים באיתור מקורות השחיקה וביישום התערבויות בנושא.

בית חולים שיקומי רעות תל אביב משקיע זה שנים בהגברת החוסן לעובדים באמצעות תכניות שונות להתערבות במניעת שחיקה, בהתמודדות עם מוות וחולי, בעידוד פיתוח מקצועי ואישי, ביצירת הפוגות, בשימת לב לעזרה הדדית.

ההון האנושי במערכת הבריאות הוא המשאב החשוב ביותר, המנוע, הלב, הרוח והנשמה של מערכת הבריאות. לאור זאת, יזם משרד הבריאות תכנית לאומית במסגרתה בוצע בשלב ראשון סקר לאומי במטרה להוות תשתית אחידה למדידת רמת השחיקה בקרב עובדי המערכת, להקנות לכל גופי הבריאות הציבוריים בסיס ללמוד על מאפייני השחיקה בארגונם, לזהות את גורמי השחיקה ולשמש תשתית להתערבות מבוססת מידע, נכונה וממוקדת לטיפול בגורמי השחיקה במערכת.

מעל מחצית מעובדי בית החולים התגייסו למילוי הסקר- הישג משמעותי שזיכה את בית החולים בפרס מנכ”ל משרד הבריאות שמטרתו לסייע בבניית חוסן.

מנתוני הסקר עולה כי רמת השחיקה בקרב עובדי בית החולים נמוכה בהשוואה לזו בכלל מערכת הבריאות. עוד עולה, כי עובדי בית החולים נהנים מגיוון ועניין בעבודה. מחויבות הארגון לבריאות העובדים (גורמים המגנים מפני שחיקה) נמצאה כחשובה ביותר לחיזוק העובדים בבית החולים.

יחד עם פרסום תוצאות הסקר, פרסם משרד הבריאות ‘ארגז כלים’ להתמודדות עם שחיקה.

צוות מבית החולים נבחר להוביל בניית תכנית שמטרתה מתן כלים ומיומנויות להגברת חוסן והתמודדות עם שחיקת עובדים.

מאת: ד”ר שגית ארבל אלון, סגנית מנהל בית החולים, חני חזן, אחראית הדרכה ופיתוח ארגוני, משאבי אנוש

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם