6/12/2023, כאן ב, קלמן ליברמן: פרופ’ אבי עורי, מומחה ברפואת שיקום בבית החולים רעות תל־אביב, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, על הליך שיקום משוחררי השבי מהחמאס

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם