2/07/2012, ynet: פסיקת בג”ץ עשויה להציל את מערכת הבריאות

בג”ץ הוציא צו שדורש ממשרדי האוצר והבריאות לגבש תקציב ראוי לקופות החולים, בתגובה לגירעון בו הן נמצאות. בניית תכנית מתאימה, שתיקח בחשבון את הצורך בהקצאת משאבים בהתאם לעלויות האשפוז בבתי החולים, תוכל לשפר את התנאים בבתי החולים שקורסים גם הם תחת הנטל. 
 
 

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם