05/01/2016, ynet: טעויות של הורים לילדים דיסלקטים

ד"ר אביה גביעון, מנהלת היחידה לטיפול בהפרעות בתקשורת בבית חולים שיקומי רעות תל אביב, במאמר בנושא שבירת מיתוסים בקרב הורים לילדים דיסלקטים

 

בהסדר עם