05/01/2016, ynet: טעויות של הורים לילדים דיסלקטים

ד"ר אביה גביעון, מנהלת היחידה לטיפול בהפרעות בתקשורת בבית חולים שיקומי רעות תל אביב, במאמר בנושא שבירת מיתוסים בקרב הורים לילדים דיסלקטים

 

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם