7/05/2018, ynet: ד”ר דב אלבוקרק, מנהל בית חולים שיקומי רעות, על מצבה של רפואת השיקום בישראל

עשרות אלפי ישראלים נפגעים בכל שנה מתאונות, מחלות ופעולות איבה, ונזקקים להליך שיקום ארוך ויסודי כדי לשוב למשפחתם ולעבודתם. אך בישראל מערך השיקום מצוי במשבר מתמשך, ומספר רופאי השיקום קטן בכעשירית מבמדינות אירופה המפותחות. חייבים לפתור את המשבר – ומהר. ד”ר דב אלבוקרק, מנהל בית החולים השיקומי רעות, על מצבה העגום של רפואת השיקום.
 

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם