09/06/2013, ynet: פרס שרת הבריאות למחברי ספר על שיקום בישראל

הספר “יסודות ברפואה שיקומית”, שיצא לאור מטעם בית חולים שיקומי רעות תל אביב זכה בפרס משרד הבריאות.
מנהל בית החולים, ד”ר אוחנה: הספר מהווה נדבך חשוב בהפצת הידע העדכני ברפואה שיקומית בשפה העברית
 

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם