1.03.2016, ישראל היום: תרומת בני הזוג אדלסון

בני הזוג ד"ר מרים ושלדון אדלסון תרמו 1.25 מיליון שקלים עבור בניית האגף האמבולטורי החדש בבית חולים שיקומי רעות תל אביב.

 

בהסדר עם