12.10.2020, Ynet: "היא רוצה שנפתח את הקשר, אני פוחד לקנא"

שלי ורוד, מטפלת מינית מוסמכת במרפאה לטיפול מיני בבית החולים השיקומי רעות תל אביב, עונה על שאלות במדור 'שאלות מחדר הייעוץ המיני' ב Ynet.

למדור 

 

יצירת קשר וזימון תור

קול רעות

בהסדר עם