12/10/2020, Ynet, מדור יחסים: “היא רוצה שנפתח את הקשר, אני פוחד לקנא”

שלי ורוד, מטפלת מינית מוסמכת במרפאה לטיפול מיני בבית החולים השיקומי רעות תל אביב, עונה על שאלות במדור ‘שאלות מחדר הייעוץ המיני’ ב Ynet.

למדור 

 

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם