13/08/2020, ynet, מדור בריאות ואיכות חיים: מה הסיכוי להיוולד שמאליים – ואיך זה ישפיע על חייכם?

 מחקרים עדכניים מראים כי רק אצל 10% מאוכלוסיית העולם יד שמאל היא היד הדומיננטית.

אותם שמאליים נאלצים להתאים עצמו לסביבה בה מרבית המוצרים והמתקנים לשימוש יום-יומי מעוצבים בהתאמה לאנשים בעלי יד דומיננטית ימנית, כאשר התוצאה עלולה להיות כאבים במערכת שריר-שלד.

כיצד מתפתחת העדפה ליד דומיננטית ומהי ההשפעה של ההורים? מוזמנים לקרוא את הטור של יסמין קליין, מרפאה בעיסוק בבית החולים השיקומי רעות ת”א

לטור המלא בנושא הסיכוי להיוולד שמאליים וההשפעה של יד שמאל דומיננטית על החיים  

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם