20/11/2013, ynet: כנגד כל הסיכויים

‘אמרו שנקווה לנס כדי שאמא תחיה. והנס קרה’.
אחרי שפטרייה אלימה תקפה את גופה של מינה מדליון בת ה-54, נאלצו הרופאים לכרות את עינה, אבל המצב המשיך להתדרדר. בחוות דעת רפואית נאמר למשפחתה שאפשר לקוות רק לנס- והוא אכן הגיע, בבית החולים השיקומי רעות ועם צוות רפואי שלא נתן לחוות הדעת הקשה להטעות אותו.

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם