23/02/2024, ynet: “ראיתי בנות ירויות, ניסיתי לעזור להן. זאת הטראומה שלי”

בר טויטו מצא עצמו ב-7 באוקטובר בלב התופת של מסיבת נובה ליד רעים. במשך חמש שעות וחצי היה במנוסה עם חבריו על מנת למצוא מקום מקלט. זה התחיל במכונית, והמשיך בריצה: “דילגנו מבור לבור. אנשים קיבלו כדורים לידי, נפלו מימין ומשמאל”. כיום, בעודו מתאושש בבית החולים השיקומי רעות מתאונת אופניים שעבר כחודשיים לאחר מכן, הוא משתף בריאיון ב ynet בסיפור ההישרדות. על גופו קעקע שני קעקועים המסמלים את החוויה שעבר, בהם מפת ישראל עם אריה: “עברנו את הנובה – נעבור את הכול”.

 

לקריאת הכתבה המלאה

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם