26/05/2024, ynet: “בשיקום נלחמים על כל אחד”

המלחמה חשפה פערים משמעותיים ברפואת השיקום בישראל. בטור, שכותרתו “בשיקום נלחמים על כל אחד”, מזכירה ד”ר אורית שטיין מנהלת בית החולים השיקומי רעות תל אביב כי תחזית הנפגעים והזדקנות האוכלוסייה מחייבות התגייסות להתמודדות עם האתגרים.

מתוך הטור: “אחת התופעות לה אנו עדים עקב המלחמה המתמשכת, היא החרפת המצבים הכרוניים והקשיים הנפשיים בקרב האוכלוסייה. הדבר בא לידי ביטוי ביציאה מאיזון במצבים דוגמת הפרעות אכילה, קשיים בתפקוד המיני והזוגי ותסמונות כאב. לצד זאת, המלחמה חשפה גם פערים משמעותיים ברפואת השיקום בישראל. אנו מתמודדים עם מחסור חמור ברופאים ובמטפלים הצפוי אף לגדול בשנים הבאות. בין השאר נוכח העובדה שתחום השיקום, המוגדר כמקצוע במצוקה על ידי משרד הבריאות, מושך אליו מעט מתמחים, ובשל היעדר תשתיות מספקות, בעיקר בפריפריה”.

לקריאת הטור במלואו

 

    יצירת קשר וזימון תור


    קול רעות


    בהסדר עם