המחלקה לרישום ולמידע רפואי (רשומות רפואיות) עוסקת בניהול מאגרי המידע הרפואיים של בית החולים ושמירתם בהתאם לכל דין. ניהול רשומת המטופל מוסדר בפקודת בריאות העם, 1940 ובחוק זכויות החולה, התשנ”ו -1996 והוא מחייב כל מטפל וכל מוסד רפואי.

רשומת מטופל מורכבת מהתיעוד של הבדיקות, הטיפולים והייעוציים שניתנו למטופל או הקשורים לעניינו.

רשומת המטופל היא בבעלות המוסד הרפואי בו היא נוצרה, אך המידע הרפואי שייך למטופל. המטופל/ אפוטרופוס/ מיופה כוח (עפ”י חוק) זכאים לקבל העתק מן הרשומה במישרין או באמצעות צד שלישי, בהמצאת כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום ומאומת כדין.

ראוי לציין כי במצבים מסוימים המוסד מחויב להמציא מידע רפואי הנוגע למטופל עפ”י הוראות חוק או צווים שיפוטיים, אף ללא ויתור סודיות רפואית של המטופל.

ניתן לפנות למחלקה לצורך קבלת מידע רפואי, בכל הנוגע לאשפוזים, ביקור במרפאות חוץ ובמכונים – המידע יימסר תמורת תשלום עבור עלויות הצילום והשכפול של החומר הרפואי, בהתאם לתעריף המאושר .

מנהלת המחלקה: גב’ טלי למל.

נהלי קבלת מידע רפואי מביה”ח

 

פנייה של מטופל

מטופל המגיע פיזית – עליו למלא טופס בקשה ולהציג תעודה מזהה עם תמונה (דרכון / רישיון/ ת.ז) .

 

פנייה בכתב של המטופל

מטופל המבקש לקבל מידע רפואי בדרך בה לא ניתן לוודא את זהותו פנים אל פנים, כגון: דואר ומייל, נדרש לצרף טופס בקשה (בהתאם לנוסח המצורף להורדה) ומסמך מקור של כתב ויתור סודיות רפואית חתום על ידי המטופל עצמו ומאומת כדין.

 

פנייה באמצעות מיופה כוח/ אפוטרופוס טבעי/ ממונה לגוף  

מיופה כוח יכול לפנות לקבלת מידע רפואי בשמו של המטופל, ובתנאי שהמטופל חתם על כתב ויתור סודיות רפואית לפקודתו בנוסף לחתימה על ייפוי כוח כדין.

במקרים בהם מונה אפוטרופוס ממונה למטופל, יחתום האפוטרופוס בשם המטופל על כתב ויתור סודיות ובנוסף יציג צו אפוטרופסות בתוקף מבית משפט (ניתן להציג מקור או “נאמן למקור” ) בצירוף תעודה מזהה.  

אפוטרופסות לרכוש בלבד אינה מקנה זכות כשלעצמה לקבלת מידע רפואי.

 

פנייה אודות קטין

יחול האמור לעיל כאשר הוויתור על סודיות רפואית צריך להיות חתום בשם הקטין, לפחות על ידי אחד מהורי הקטין או האפוטרופוס הממונה על ידי ביהמ”ש על הקטין.

 

פנייה אודות נפטר

המידע על מטופל שנפטר חסוי, בדומה למידע על מטופל חי.

על פי חוק, רק היורשים החוקיים הרשומים בצו הירושה מורשים לקבל מידע רפואי אודות הנפטר .

המבקש יציג בקשה הכוללת צילום ת.ז. בצירוף אחד מהמסכים הבאים:

  • צו ירושה בו הוא רשום כיורש או כאחד היורשים.
  • צו קיום צוואה בו הוא רשום כיורש או כאחד היורשים.
  • צו בית משפט המאשר מסירת המידע ביחס לנפטר ומבקש.
  • במקרה של פנייה של יורש אחד או יורש מתוך יורשים אחדים, המבקש יצרף גם תצהיר מאומת כדין בפני עורך דין (הכולל שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות) המאשר כי הוא יורש של הנפטר, וכן – שאין יורשים נוספים,  או שכל היורשים האחרים מסכימים או לא מתנגדים למסירת המידע למבקש, והמבקש אינו מתנגד מצדו למסירת המידע ליורשים אחרים.

זמן מענה לכל פנייה לקבלת העתק רשומה רפואית כשבועיים מיום קבלת הבקשה בתנאי שיבוצע קודם התשלום הנדרש עבור החומר הרפואי.

 

תקופת שמירת מסמכים

  •  תיק אשפוז – 20 שנה.
  •  תיק מרפאה – 7 שנים.
  •  תיקי נפטרים – 7 שנים ממועד הפטירה.
  •  תיקי קטינים – עד הגיע הקטין לגיל 25.

 

טפסים להורדה

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר 

קבלת קהל: בימים א’–ה’, בין השעות 13:00-10:00. כתובת: שד’ החי”ל 2 תל אביב.

מענה טלפוני: בימים א’–ה’, בין השעות 13:00-10:00. בטלפון 073-2701603 / 03-6893747.

מענה מוקד קול סנטר: 03-5081000 (השארת הודעה מעבר לשעות פעילות המחלקה).

פנייה באמצעות הדואר: שד’ החי”ל 2, ת.ד. 9264, תל אביב 6109201

פנייה באמצעות המייל: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהסדר עם