תקופת האשפוז אינה חוויה קלה לחולה ולמשפחתו. המטופל נדרש להתרגל למצב חדש ולסביבה חדשה, לשתף פעולה ולהשקיע כוחות ותעצומות, פיזיות ונפשיות, בתהליך השיקומי. בני המשפחה, מצדם, נדרשים להעניק למאושפז תמיכה וסיוע.

צוות המרכז הרפואי רואה בכל מטופל שותף פעיל בתהליך השיקום ולכן ישנה חשיבות רבה לתקשורת טובה, הבנה הדדית, בניית תיאום ציפיות בין הצוות המקצועי למטופל ושיתוף פעולה מלא מצד המטופל בתהליך.

במטרה להקל את תקופת השהות, להשיג את מקסימום מטרות הטיפול ולהבטיח תנאים נאותים לכלל המטופלים, קיבצנו לנוחיותך מידע על מכלול הזכויות והציפיות במסגרת האשפוז.

לידיעתכם: הסכמה לטיפול היא תנאי הכרחי לטיפול רפואי. מלוא המידע העדכני לגבי האבחנה והטיפול יימסר לכם על ידי הצוות המטפל.

זכויות המטופל:

 • – הנך זכאי לקבל טיפול רפואי ללא הבדל דת, גזע, מין לאום וארץ מוצא. הטיפול ניתן בהתאם
    לחוקים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל.
 •  
 • – הנך זכאי לקבל טיפול נאות מבחינת הרמה המקצועית, איכות רפואית ויחס אנושי הולם.
 •  
 • – הנך זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של המטפל.
 •  
 • – הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת ועל הצוות הרפואי לסייע בידך למימוש זכותך זו.
 •  
 • – הנך זכאי לקבל לידך במהלך האשפוז מידע מלא ומפורט אודות מצבך הבריאותי, הטיפולים
    והבדיקות שבוצעו, כולל העתקים של מסמכים מהתיק הרפואי, צילומי רנטגן. חלק משכפול המידע
    כרוך בתשלום בהתאם לנהלי משרד הבריאות.
 •  
 • – הנך זכאי לקבלת מידע ולשיתוף פעולה של המטפלים בך בעת העברתך להמשך טיפול במוסד
    רפואי אחר, לשם הבטחת הטיפול הנאות בך.
 •  
 • – הנך זכאי לשמירה על כבודך ופרטיותך בכל שלבי הטיפול הרפואי.
 •  
 • – הנך זכאי לבקש נוכחות של אדם נוסף בעת ביצוע בדיקות/ טיפול וכו’.
 •  
 • – כל סגל העובדים מחויבים בשמירה על סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע לחולה המאושפז או
    שהשתחרר לביתו.
 •  
 • – מטפל רשאי למסור מידע רפואי לגורם אחר, רק בתנאי שהחולה נתן לכך את הסכמתו או שחלה
    על המטפל חובה למסור מידע בהתאם לחוקים או לפי בקשת החברה המממנת או לשם הבטחת
    המשך טיפול רפואי.


חובות המטופל והמשפחה

 • – מסירת כל המידע הרפואי לצוות המטפל.
 •  
 • – הקפדה על שעות הביקור, המשתנות ממחלקה למחלקה. לקבלת מידע מדויק אנא פנו לאח/ ות
    האחראי/ ת במחלקה.
 •  
 • – הימנעות מהכנסת דברי מזון לתוך שטח בית החולים בשל שיקולי כשרות והתאמת התזונה
   להנחיות הרפואיות.
 •  
 • – בכל מחלקה ניתן לקבוע פגישות אישיות עם רופאי המחלקה ו/ או העובד הסוציאלי ו/ או האח/ ות
    האחראי/ ת. אנא תאמו את הפגישות באופן אישי.
 •  
 • – על פי חוק, חל איסור לעשן בבית החולים. מותר לעשן במקום המוקצה לכך בחצר בית החולים.
 •  
 • – שמירה על השקט המאפשר מנוחת חולים אחרים.
 •  
 • – לכל מחלקה יש נהלי עבודה המיוחדים לאופיה ולצורכי המאושפזים. לא ניתן להבטיח לחולה מקום
    מסוים במחלקה. הניוד במחלקה מבוסס על צרכים רפואיים של החולים. בכל מקרה של אי הבנה,
    בקשה מיוחדת ו/ או ציפייה שלא התגשמה, אנא פנו ראשית כל לצוות המטפל. אנו משוכנעים
    שהצוות יעשה כמיטב יכולתו כדי לתת לכם מענה במסגרת נהלי המחלקה.

בהסדר עם