רעות תל־אביב בית חולים שיקומי מציע חדרי אירוח (בתשלום) למשפחות המטופלים.

על מנת לשכור חדר אירוח יש להוריד את כתב ההתחייבות ולחתום עליו.

כתב התחייבות לקבלת רשות שימוש בחדר אירוח של בית חולים רעות תל אביב

 

בהסדר עם