תאונות קורקינט חשמלי – סיפור שיקומה של דיה מימוני

 

 

בהסדר עם